Chọn quạt trần kdk hợp lý không chỉ xem xét thẩm mỹ, mà để đạt hiệu quả tối đa, cần thêm phong thủy

- Bước thứ nhất: chọn vị trí muốn lắp đặt quạt trần. Hầu hết quạt trần được đặt ở trung tâm, để không khí thoáng hết trong cả căn phòng. Tuy nhiên, các phòng lớn hơn có thể lắp đặt 2 chiếc quạt trần cho luồng không khí tối ưu. Vì lý do chắc chắn cho ngời dùng, không lắp đặt quạt trên trần tại vị trí có giường

- Bước 2: Hãy xem thêm các yếu tố khác của phòng

Kích thước:

[size=5]Quạt trần 80 cm tốt cho phòng dưới 6 m2 (phòng đựng quần áo