Trước đề nghị miễn thử nghiệm đối với 92 chiếc Explorer ngoại nhập từ Mỹ của Ford Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) chia sẻ, việc nhập ô tô từ Mỹ rất thuận lợi và không có bất cứ rào cản nào từ Nghị định 116.

Bộ GTVT chia sẻ, bộ đã ra bản số 1404/BGTVT-KHCN ngày 07/02/2018 công nhận Giấy chứng nhận kiểu loại ô tô do cơ quan có thẩm quyền tại Mỹ cấp phù hợp với Nghị định 116/2017/NĐ-CP nên Ford Việt Nam đã thực thi thông quan thành công cho 01 chiếc Ford Explorer ngoại nhập từ Mỹ về Việt Nam. Điều đáng nói, chiếc Ford Explorer nằm trong lô xe Explorer ngoại nhập với số lượng 92 chiếc mà phía Ford Việt Nam xin miễn thử nghiệm ngoại nhập trước đó. Do đó, việc ngoại nhập ô tô từ Mỹ về Việt Nam rất thuận lợi và không gặp bất cứ vướng mắc nào của Nghị định 116.
Hiện tại, hồ sơ, nghi thức liên quan đến việc thông quan cho 91 xe ô tô còn lại của Ford Việt Nam đã đầy đủ, đáp ứng hầu hết quy định nêu trong Nghị định 116. Chính vì thế, Ford Việt Nam đủ khả năng chủ động đưa xe về Việt Nam nhằm hoàn thiện nốt hầu hết khâu kiểm nghiệm tử tế nêu trong quy định hiện hành, bảo vệ sự công bằng, bình đẳng giữa hầu hết cơ sở kinh doanh cùng lĩnh vực. “Bộ GTVT yêu cầu hầu hết đơn vị chuyên môn tạo thuận tiện tốt nhất cho Ford Việt Nam trong quá trình hoàn thiện hầu hết nghi thức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đối với 91 xe kể trên trong thời hạn 7 này, tính từ ngày xe được tiếp nhận và kiểm nghiệm tại cơ quan đăng kiểm tiếp nhận (nếu số xe kể trên được ghi trong cùng một tờ khai Hải Quan và kiểu dáng thử nghiệm có hiệu quả phù hợp với chuẩn chung hiện hành).
Tại Điểm a Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 116/2017/NĐ-CP nêu: Đối với ô tô chưa qua dùng làm sẽ phải thực thi kiểm nghiệm tử tế xe theo từng lô như quy định đã nêu trong Nghị định 116. Mẫu xe đại diện cho từng kiểu loại ô tô ngoại nhập vẫn phải thực thi kiểm tra, thử nghiệm về nồng độ khí thải và có phương pháp yên ổn theo quy định. Do đó, đề nghị từ phía Ford Việt Nam xin miễn thử nghiệm cho lô xe Ford Explorer đối với số lượng 92 chiếc (hiện còn 91 chiếc) nằm ngoài thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT.