ứng dụng hóa đơn điện tử viettel: công ty phải CHUYỂN cay nghiệt LIỆU hóa đơn điện tử viettel CHO CƠ quan thuế (CQT)
Published on August 28, 2017
LikeSỬ DỤNG hóa đơn điện tử viettel: công ty phải CHUYỂN ác nghiệp LIỆU hóa đơn điện tử viettel CHO CƠ thuế quan (CQT)3ShareShare áp dụng hóa đơn điện tử viettel: công ty buộc phải CHUYỂN ác nghiệp LIỆU hóa đơn điện tử viettel CHO CƠ thuế quan (CQT)1
Phạm Nguyên phương Nam (Nam Phạm)
Phạm Nguyên phương Nam (Nam Phạm)
FollowPhạm Nguyên phương Nam (Nam Phạm)
General accountant at Khatoco Trading Co. Ltd. - Khanh Viet group
việc sử dụng hóa đơn điện tử viettel (HĐĐT) đem đến tiện dụng cho cả 3 bên: người bán; người mua và cơ quan quản lý trong đó có CQT. chi tiết, ứng dụng hóa đơn điện tử viettel giúp ngành thuế khởi xây cơ sở ác liệu về hóa đơn. chủ yếu bởi tiện dụng như thế mà xu thế sẽ là doanh nghiện khi sử dụng hóa đơn điện tử viettel sẽ truyền ác nghiệt liệu về cho CQT để tạo nên một cơ sở cay nghiệt liệu về HĐĐT. ngoài ra, kinh nghiệm tại Hàn Quốc còn cho thấy, CQT sẽ phạt đối với việc chậm truyền cay nghiệt liệu hóa đơn hơn 2 ngày cho CQT. có thể chế tài xử phạt việc chậm rãi chuyển độc ác liệu về CQT sẽ vận dụng tại Việt Nam sắp đến. nội dung này nhằm phục vụ những căn cứ về HĐĐT và xu hướng chuyển hiểm độc liệu hóa điện tử về CQT trong thời gian sắp tới.

trước tiên, chúng ta hãy cùng nắm căn bản thế nào là hóa đơn điện tử viettel?

hóa đơn điện tử viettel và vận dụng hóa đơn điện thử được chỉ dẫn trong Thông tư 32/2011 và sửa đổi bằng nhất quán công văn hướng dẫn khác. trong đó định nghĩa: HĐ ĐT là biết được về hàng hóa và dịch vụ được tạo dựng, gửi nhận, truyền dẫn và lưu trữ trên các thiết bị điện tử. bao gồm hóa đơn GTGT, hóa đơn bán lẻ, xuất khẩu . HĐĐT là chứng từ kế hoạch và phép tắc lưu trữ tối chưa đủ 10 năm theo luật kế toán. HĐĐT cũng có đầy đủ các thông báo như hóa đơn giấy bình thường. HĐĐT được lập phê chuẩn ứng dụng tạo HĐĐT hoặc các trung gian phục vụ phương pháp hóa đơn (SAAS). Các quy định về giải quyết hóa đơn đã lập bao gồm: hủy, sắp xếp lại cũng được quy tắc tương tự hóa đơn giấy. hơn nữa, có một phép tắc riêng đối với HĐ ĐT chính là việc thay đổi sang hóa đơn giấy nhằm lưu trữ chứng từ kế toán (không bắt buộc) hoặc chứng minh cội nguồn xuất xứ hàng hóa lưu chuyển trên đường. Theo đó, mỗi HĐĐT chỉ được thay đổi một lần và người thực thi chuyển đổi chịu một trăm phần trăm trách nhiệm về việc luân chuyển.


Cũng tại thông tư này có quy chế rõ trình tự giấy tờ triển khai hóa đơn điện tử viettel ở công ty.


Ảnh: tổng hợp các biết được liên quan tới HĐĐT hiện hành.

nói chung, HĐ ĐT trên thế giới đã được vận dụng từ lâu nhất là tại các quốc gia lớn mạnh với hoàn cảnh căn cứ hạ tầng thông báo và trình độ tin học lớn mạnh. thực tiễn sử dụng cho thấy ứng dụng HĐ ĐT hạn chế tổn phí chung toàn xã hội liên quan không gián tiếp tới in ấn, lưu giữ và truyền vận tải cũng như mất mát mất nết hóa đơn.

tiếp nối, chúng ta sẽ khai phá cơ sở nào để công ty phải bắt đầu vận dụng HĐĐT từ năm 2018.

Theo dự thảo Nghị định điều chỉnh Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP, mà chú tâm sẽ liên đới tới nguyên tắc về hành hình thay đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử viettel cho các công ty. lúc trước, Bộ tài chính ban hành sự định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 về việc thể nghiệm sử dụng hóa đơn điện tử viettel có mã xác thực của cơ quan thuế; khẳng định số 2660/QĐ-BTC ngày 14/12/2016 về việc gia hạn thời kì thực hiện quyết định số 1209/QĐ-BCT ngày 23/06/2015. việc ban bố Nghị định điều chỉnh lần này cũng là một trong những hoạt động để khai triển thực thi cách tân thủ tục hành chủ yếu, triển khai chủ yếu phủ điện tử theo nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015.

chi tiết hành hình được bộc lộ trong dự thảo Nghị định sắp xếp lại như sau:

với định hướng đến năm 2020, cơ bản thực hiện hóa đơn điện tử viettel với khoảng 90% số doanh nghiệp hoặc 90% lượng hàng hóa được mậu dịch (lưu thông) bằng hóa đơn điện tử viettel thì hành hình thực hiện từ năm 2018 như sau:

từ ngày 01/01/2018 các đối tượng sau áp dụng hóa đơn điện tử viettel/hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ thuế quan cho hành động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

(i) Các công ty, công ty sự nghiệp ứng dụng hóa đơn điện tử viettel kể từ khi có mã số thuế và định kỳ thực thi kết chuyển độc ác liệu hóa đơn cho cơ quan thuế gồm:

- công ty được khai trương theo quy tắc của luật pháp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

- Các công ty sự nghiệp công lập có sinh sản, kinh dinh theo quy định của pháp luật.

- doanh nghiệp, nhà băng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông tin ấn bản hóa đơn, gồm có cả Chi nhánh, tổ chức trực thuộc khác tỉnh giấc, đô thị với hội sở chủ yếu có thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT.

(ii) Các doanh nghiệp, doanh nghiệp vận dụng hóa đơn điện tử viettel có mã chính xác của cơ quan thuế gồm:

- doanh nghiệp mới thành lập (không gồm có doanh nghiệp nêu ở điểm i tại trên);

- Các công ty, tổ chức đang mua hóa đơn của cơ thuế quan gồm: công ty vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn; doanh nghiệp có không may theo thông tin của cơ thuế quan và tổ chức, doanh nghiệp khác thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ thuế quan trước ngày 01/01/2018 buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế theo thông báo của cơ thuế quan.

(iii) từ ngày 01/01/2019: 30% các đơn vị, công ty còn lại.

(iv) từ ngày 01/01/2020:

- 80% các doanh nghiệp, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử viettel, hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế.

- khởi đầu khai triển hóa đơn điện tử viettel cho các hộ kinh dinh có doanh thu/năm từ 3 tỷ trở lên.

như thế, mặc dầu chưa công bố chính tức trong năm 2017, cùng với đó ngay từ 1/1/2018 một phòng ban công ty đã phải thực thi việc ứng dụng hóa đơn điện tử viettel nên sửa soạn trước là vô cùng thiết yếu cho doanh nghiệp. vô số tổ chức phục vụ chương trình kế toán cũng đã khởi đầu viết phần mềm tạo vật đơn điện tử viettel nhằm chăm sóc phương pháp kịp thời cho doanh nghiệp ứng dụng chương trình kế toán của mình nhằm tích hợp tức thì hiểm độc liệu kế toán để tạo tác đơn điện tử viettel.

có thể thấy cũng như quy định về kê khai và nộp thuế điện tử, việc nhất thiết công ty theo hành hình chuyển đổi áp dụng HĐĐT cũng nằm trong hành hình cải cách thủ tục hành chủ yếu và xây dựng chủ yếu phủ điện tử. hơn nữa, Nghị định sắp xếp lại bảo đảm ăn khớp với quy chế của luật kế toán năm 2015, luật Giao dịch điện tử, luật Quản lý thuế, luật công bố bài viết quy phạm luật pháp năm 2015, các luật thuế và pháp lý có liên quan.

tình ái hình sử dụng hóa đơn điện tử viettel hiện tại tại Việt Nam như vậy nào?


từ năm 2011, thời điểm Thông tư 32/2011 bắt đầu hoạt động đã có công ty ứng dụng hóa đơn điện tử viettel. Và theo biểu đồ trên, khối lượng công ty ứng dụng HĐ ĐT tăng lên mạnh theo thời gian tuy nhiên vẫn chiếm tỷ trọng khiêm nhường trong tổng thể các hình thái hóa đơn hiện đang được vận dụng.


tới năm 2016, cả nước đã có trển 656 công ty áp dụng HĐ ĐT tập kết chủ yếu tại Hà Nội và đô thị Hồ Chí Minh và là các công ty lớn hành động trong lãnh vực trao đổi hàng hoá, dịch vụ, có hạ tầng công nghệ thông báo lớn mạnh. Gồm: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Bưu chủ yếu viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) và doanh nghiệp vận tải đường sắt Sài Gòn Hà Nội. tình cảnh vận dụng hóa đơn điện tử viettel vô cùng đơn giản và thích hợp với phát triển căn cứ hạ tầng thông báo hiện tại, gồm: có chữ ký số và có mạng lưới công kệ thông báo cũng như có thể truy hỏi cập internet.

hiện tại có 2 thực trạng hóa đơn điện tử viettel được chấp nhận:

hóa đơn điện tử viettel do công ty tự lập phê chuẩn phần mềm hóa đơn hoặc mạng lưới tạo tác đơn của tổ chức phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử viettel.
hóa đơn điện tử viettel có mã chính xác của CQT, khi người bán lập hóa đơn sẽ được chuyển đến CQT để cấp mã chuẩn xác trước khi chuyển lại để truyền sang cho người mua.
tình trạng thứ 2 hiện đang được thử nghiệm với gần 315 công ty tham gia chính tại hai thành thị là Hà Nội ( 201 doanh nghiệp) và Tp Hồ Chí Minh (114 doanh nghiệp). Trên cơ sở thông lệ thế giới một số nước có ứng dụng hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ thuế quan, Bộ ngân quỹ đã nghiên cứu khởi xây mạng lưới hóa đơn điện tử viettel có mã của CQT. hóa đơn điện tử viettel có mã của CQTcó điểm khác với hóa đơn điện tử viettel do doanh nghiệp ấn bản và gửi đến người mua như nêu trên là trước khi được gởi cho người mua thì hóa đơn điện tử viettel được truyền đến mạng lưới điện tử của cơ quan thuế để được gắn mã điện tử của cơ thuế quan. phê chuẩn mã điện tử này, cơ quan thuế sẽ có văn bản dữ liệu của hóa đơn. ấn định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 thử nghiệm áp dụng hóa đơn điện tử viettel có mã xác thực với mục tiêu:

Từng bước xây dựng cơ sở ác nghiệt liệu về hóa đơn tập trung để dùng cho công tác quản lý thuế;
canh tân thủ tục hành chính cho công ty, rút ngắn thời gian cho công ty khi thực hiện các thủ tục về hóa đơn;
thí nghiệm về hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế để hoàn thành chính sách về hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế ngoài ra hoàn thiện mạng lưới khoa học thông tin trước khi khai triển rộng toàn quốc;
căn cứ dữ liệu về hóa đơn phục vụ quản lý thuế.
Hóa đơn gắn với quản lý thuế GTGT chưa hết hiện nay với tỷ lệ 91,8% là hóa đơn giấy, 8,2% là hóa đơn điện tử viettel nhưng chẳng hề nguyên tắc nhất thiết doanh nghiệp chuyển ác nghiệp liệu hóa đơn về cơ quan thuế nên công tác quản lý thuế gặp nhiều không dễ đặc biệt trong công tác quản lý kê khai, hoàn thuế GTGT. Nhất là hiện tại, doanh nghiệp đã không còn bắt buộc phải gửi bảng kê hóa đơn mua vào bán ra cho CQT như xưa đây. chủ yếu bởi vậy mà xu hướng sẽ chuyển hiểm độc liệu HĐĐT về cho CQT để quản lý tập trung. cụ thể, trong dự thảo Nghị định sửa đổi có phép tắc rõ: "Người bán hàng hóa, dịch vụ hữu trách truyền hiểm độc liệu hóa đơn điện tử viettel cho cơ thuế quan quản lý trực tiếp tục hướng dẫn của Bộ tài chính. Cơ quan thuế hữu trách xây dựng CSDL về hóa đơn phục vụ công tác quản lý thuế theo thông lệ thế giới, với năm (05) nội dung".

Xem chi tiết: http://www.cell-relay.com/category/cong-nghe-so-hoa/hoa-don-dien-tu

Theo đó, khi tất thảy công ty khai triển hóa đơn điện tử viettel thì ngành thuế sẽ có hệ thống cơ sở hiểm độc liệu về hóa đơn từ đó có thể chuyên dụng cho công tác thanh tra, xác thực, hoàn thuế, phân tách không may công ty, cá nhân kinh dinh. tuy nhiên có thể giúp cơ quan thương chính ở các cửa khẩu, phi trường thần tốc có thông báo để thực hiện hoàn thuế. khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử viettel/hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế thì thông tin về hóa đơn của công ty được tập kết ở cơ thuế quan một cách liên tiếp nên cơ thuế quan có ngay thông tin về doanh thu, tổn phí mỗi ngày của công ty, kịp thời kiếm ra ra những bất thường khi doanh nghiệp xuất hóa đơn. Cơ quan thuế, cơ quan khác của nhà nước bất cần phải thực thi xác minh hóa đơn như bây giờ. khi cán bộ thuế nhập thông tin về doanh nghiệp bỏ trốn, biến mất, hệ thống sẽ tự động dừng nghiêm cấm công ty được xuất hóa đơn. ngoài ra dễ dàng ứng dụng xuất từng hóa đơn riêng lẻ cho cá nhân kinh doanh, cho các công ty bị cưỡng chế về nợ. như thế có thể thấy rõ quan điểm là buộc doanh nghiệp bắt buộc phải áp dụng HĐ ĐT thay vì khuyến khích như thường đây. bắt đầu xây dựng một hành hình thực thi thay đổi. đồng thời sẽ tiến đến quy chế việc thay đổi dữ liệu HĐĐT về cho CQT.

Tuy có nhiều thuận tiện mang tới từ việc sử dụng HĐĐT như hạn chế chi phí in ấn, lưu trữ cũng như mất mát hóa đơn, tại Việt Nam vẫn buộc phải luân chuyển HĐĐT thành hóa đơn giấy dưới tình trạng luân chuyển hóa đơn điện tử viettel nhằm phục vụ chi tiêu chứng tỏ cội nguồn xuất xứ của hàng hóa khi lưu thông. trong khi đó, kinh nghiệm quốc tế cho thấy không phải thực hiện việc này vì chẳng hề quy tắc xuất xứ hàng hóa đi đường. mặc dù vậy trong nghị định điều chỉnh khi đề cập tới quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quản lý vận dụng HĐĐT có đề cập nội dung: "Hóa đơn điện với giá trị ứng dụng trong việc thực hiện các giấy tờ về thuế, chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu chuyển trên thị trường, để đăng ký quyền sử dụng, quyền nắm lấy, để kê khai thanh toán vốn ngân quỹ. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên can vận dụng hóa đơn điện tử viettel dùng cho yêu cầu quản lý, không yêu cầu chăm sóc Hóa đơn giấy (tương tự như nguyên tắc Tờ khai thương chính điện tử)." Rất hy vọng khi bắt đầu hoạt động Nghị định sắp xếp lại sẽ không buộc phải làm biến chất HĐĐT thành hóa đơn giấy để chứng minh cội nguồn xuất xứ nhằm đảm bảo tiện dụng của HĐĐT.

Xem thêm: http://www.cell-relay.com/