Ngày 5/12, HĐND TP.HN đã thông qua nghị quyết về hạng mục những dự án Bất Động Sản thu hồi đất năm 2018; những dự án, công trình chuyển mục đích đất lúa, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn.
Từ đó, hạng mục những Dự Án BĐS, công trình thu hồi đất năm 2018 gồm 1.430 công trình với diện tích là 4.913,67ha. Trong đó, có 1.029 khu công trình, dự án ĐK mới với 3.470,57ha; 401 công trình, dự án được chuyển tiếp từ năm 2017 sang, đã được thông qua trước đây, với diện tích quy hoạnh là một.443,1ha.
trong đó, có 867 khu công trình, dự án với 2.145,17ha gồm: 309 khu công trình, dự án với 975,83ha được chuyển tiếp từ năm 2017 sang; 277 khu công trình, Dự Án BĐS sử dụng vốn ngân sách với diện tích quy hoạnh 1.026,9ha; 558 khu công trình, dự án đăng ký mới, sử dụng vốn trong ngân sách đủ cơ Sở pháp lý với diện tích quy hoạnh 1.169,34 ha; 286 công trình, dự án Bất Động Sản với diện tích 1.741,6ha sử dụng vốn ngoài ngân sách, trong số đó có 92 công trình, dự án chuyển tiếp từ 2017 chuyển sang với diện tích 467,28ha; 194 công trình, dự án Bất Động Sản ĐK mới với diện tích 1.274,32ha. Có khả năng bạn chú ý kinh nghiệm mua mảnh đất nền khu người dân tại TP Hà Nội


những năm 2018, Thành Phố Hà Nội sẽ thu hồi hàng nghìn ha đất để làm Dự Án BĐS
Cùng với đó, Thành Phố cũng thông qua danh mục 442 khu công trình, dự án với 1.441,22ha chuyển mục tiêu đất trồng lúa, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trong thời điểm 2018.
HĐND TP yêu cầu UBND Thành Phố chỉ đạo các ngành, các cấp xúc tiến các phương án, đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của người dân; kịp thời đối thoại, giải quyết những thắc mắc gặp phải tại cơ Sở.
đồng thời, xem xét giải quyết thu hồi theo Luật Đất đai 2013 với những dự án Bất Động Sản sử dụng đất chậm triển khai do nguyên nhân chủ quan.
>>> Xem thêm Các định hướng “Hot” Trên thị trường Mua bán nhà đất Tại TP. Hà Nội